ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το εργαστήριό μας είναι εγκατεστημένο σε ιδιόκτητο χώρο.

Εκτελούνται όλες οι δοκιμές εδαφομηχανικής – βραχομηχανικής, καθώς επίσης και δοκιμές ποιοτικού ελέγχου.

Το εργαστήριο διαθέτει άδεια λειτουργίας από το ΚΕΔΕ (Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής).

Enter your keyword