Εξοπλισμός

1.   2 Γεωτρητικά συγκροτήματα πλήρως εξοπλισμένα (στελέχη, σωλήνες, καροταρίες μονού, διπλού και διαιρετού τοιχώματος), ειδικοί δειγματολήπτες, κοπτικά, αντλίες, δειγματολήπτες SPT, σταθμήμετρα).
2.  Εξοπλισμός για δοκιμές εισπίεσης (δοχεία πίεσης, αντλίες, μηχανικά παρεμβύσματα Packers)
3.  Αποκλισιόμετρα τεμ. 1 τύπου Slope indicator, πρόγραμμα επεξεργασίας: Digi Pro
4.  Εξοπλισμός επιτόπου δοκιμών εδαφομηχανικής (2 συσκευές φόρτισης πλάκας, επι τόπου CBR, 2 σετ ελέγχου επιτόπου πυκνότητας)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΔΙΟΥ

1.  Φορτηγά τεμ. 3
2.  Ημιφορτηγά τεμ. 3
3.  Εξοπλισμός δοκιμαστικών αντλήσεων σετ 1

1. Όργανα υπαίθρου για γεωλογικές έρευνες (πυξίδες, gps χειρός, γεωλογικά σφυριά, προφιλόμετρο, Schmidt hammer)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΔΙΟΥ

Ημιφορτηγά τεμ. 2

Για την εκτέλεση των γεωφυσικών µετρήσεων υπαίθρου χρησιμοποιούνται τα κάτωθι επιστηµονικά όργανα:

 • Std field equipment Terrameter SAS 1000  Ένα αυτόµατο πολυκαναλικό σύστηµα µέτρησης αντιστάσεων µε εσωτερικό επιλογέα καναλιών (πολυπλέκτης).
 • 2 πολύκλωνα καλώδια (21 κλώνων) µεταφοράς του σήµατος µε 21 εξόδους το καθένα ανά 5 µέτρα.
 • 42 ατσάλινοι πάσσαλοι και 42 καλώδια σύνδεσης αυτών µε τα καλώδια µεταφοράς του σήµατος.
 • 1 µπαταρία 12V και 55Ah.
 • Καλώδιο RS232 για µεταφορά των δεδοµένων από το σύστηµα καταγραφής στον υπολογιστή για περαιτέρω επεξεργασία.
 • GPS χειρός τύπου GARMIN etrex και GARMIN OREGON για την γεωγραφική και χωρική αποτύπωση της τομογραφίας
 • Φωτογραφική μηχανή.

Για την εκτέλεση των γεωφυσικών µετρήσεων υπαίθρου χρησιμοποιούνται τα κάτωθι επιστηµονικά όργανα:

 • Georadar SIR3000 GSSI με κεραία των 200, 400, 3000 Mhz
 • 1 πολύκλωνο καλώδιο (18 κλώνων) µεταφοράς του σήµατος µε 18 εξόδους το καθένα
 • κάρτ με συσκευή μέτρησης απόστασης που μπορεί να ρυθμίσει και την καταγραφή βάση του μήκους
 • GPS χειρός τύπου GARMIN etrex για την γεωγραφική και χωρική αποτύπωση της τομογραφίας
 • Φωτογραφική μηχανή.

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στην ύπαιθρο περιλαμβάνει:

 • 8 γεώφωνα κατακόρυφης συνιστώσας ιδιοσυχνότητας 4,5 Hz + 1 γεώφωνο για χρήση trigger.
 • Ένα καλώδιο με 8 απολήξεις ανά 5 m για την σύνδεση των γεωφώνων με pc.
 • Μία βαριοπούλα 6 kg για την δημιουργία σεισμικών δονήσεων.
 • Μία σιδερένια πλάκα διαστάσεων 20cmx 20 cm πάνω στην οποία κρούει η βαριοπούλα.
 • Καλώδιο 50 m για την σύνδεση της διάταξης των γεωφώνων με τον φορητό υπολογιστή.

Laptop PANASONIC TOUGHBOOK CF-19 Core i5 για τον έλεγχο και αποθήκευση των καταγραφών

Εξοπλισμός

1.   2 Γεωτρητικά συγκροτήματα πλήρως εξοπλισμένα (στελέχη, σωλήνες, καροταρίες μονού, διπλού και διαιρετού τοιχώματος), ειδικοί δειγματολήπτες, κοπτικά, αντλίες, δειγματολήπτες SPT, σταθμήμετρα).
2.  Εξοπλισμός για δοκιμές εισπίεσης (δοχεία πίεσης, αντλίες, μηχανικά παρεμβύσματα Packers)
3.  Αποκλισιόμετρα τεμ. 1 τύπου Slope indicator, πρόγραμμα επεξεργασίας: Digi Pro
4.  Εξοπλισμός επιτόπου δοκιμών εδαφομηχανικής (2 συσκευές φόρτισης πλάκας, επι τόπου CBR, 2 σετ ελέγχου επιτόπου πυκνότητας)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΔΙΟΥ

1.  Φορτηγά τεμ. 3
2.  Ημιφορτηγά τεμ. 3
3.  Εξοπλισμός δοκιμαστικών αντλήσεων σετ 1

1. Όργανα υπαίθρου για γεωλογικές έρευνες (πυξίδες, gps χειρός, γεωλογικά σφυριά, προφιλόμετρο, Schmidt hammer)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΔΙΟΥ

Ημιφορτηγά τεμ. 2

Για την εκτέλεση των γεωφυσικών µετρήσεων υπαίθρου χρησιμοποιούνται τα κάτωθι επιστηµονικά όργανα:

 • Std field equipment Terrameter SAS 1000  Ένα αυτόµατο πολυκαναλικό σύστηµα µέτρησης αντιστάσεων µε εσωτερικό επιλογέα καναλιών (πολυπλέκτης).
 • 2 πολύκλωνα καλώδια (21 κλώνων) µεταφοράς του σήµατος µε 21 εξόδους το καθένα ανά 5 µέτρα.
 • 42 ατσάλινοι πάσσαλοι και 42 καλώδια σύνδεσης αυτών µε τα καλώδια µεταφοράς του σήµατος.
 • 1 µπαταρία 12V και 55Ah.
 • Καλώδιο RS232 για µεταφορά των δεδοµένων από το σύστηµα καταγραφής στον υπολογιστή για περαιτέρω επεξεργασία.
 • GPS χειρός τύπου GARMIN etrex και GARMIN OREGON για την γεωγραφική και χωρική αποτύπωση της τομογραφίας
 • Φωτογραφική μηχανή.

Για την εκτέλεση των γεωφυσικών µετρήσεων υπαίθρου χρησιμοποιούνται τα κάτωθι επιστηµονικά όργανα:

 • Georadar SIR3000 GSSI με κεραία των 200, 400, 3000 Mhz
 • 1 πολύκλωνο καλώδιο (18 κλώνων) µεταφοράς του σήµατος µε 18 εξόδους το καθένα
 • κάρτ με συσκευή μέτρησης απόστασης που μπορεί να ρυθμίσει και την καταγραφή βάση του μήκους
 • GPS χειρός τύπου GARMIN etrex για την γεωγραφική και χωρική αποτύπωση της τομογραφίας
 • Φωτογραφική μηχανή.

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στην ύπαιθρο περιλαμβάνει:

 • 8 γεώφωνα κατακόρυφης συνιστώσας ιδιοσυχνότητας 4,5 Hz + 1 γεώφωνο για χρήση trigger.
 • Ένα καλώδιο με 8 απολήξεις ανά 5 m για την σύνδεση των γεωφώνων με pc.
 • Μία βαριοπούλα 6 kg για την δημιουργία σεισμικών δονήσεων.
 • Μία σιδερένια πλάκα διαστάσεων 20cmx 20 cm πάνω στην οποία κρούει η βαριοπούλα.
 • Καλώδιο 50 m για την σύνδεση της διάταξης των γεωφώνων με τον φορητό υπολογιστή.

Laptop PANASONIC TOUGHBOOK CF-19 Core i5 για τον έλεγχο και αποθήκευση των καταγραφών

Enter your keyword