ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Το γραφείο ΓΕΩΜΕΤΡΗΣΗ διαθέτει ιδιόκτητα γεωτρητικά συγκροτήματα, πλήρως εξοπλισμένα (καροταρίες, κοπτικά, στελέχη, σωλήνες, ειδικούς δειγματολήπτες, αντλίες, εξοπλισμό εκτέλεσης SPT) για την εκτέλεση γεωτρήσεων και την λήψη εδαφικών ή/και βραχωδών δειγμάτων σε ξηρά και θάλασσαΤο γραφείο ΓΕΩΜΕΤΡΗΣΗ διαθέτει ιδιόκτητα γεωτρητικά συγκροτήματα, πλήρως εξοπλισμένα (καροταρίες, κοπτικά, στελέχη, σωλήνες, ειδικούς δειγματολήπτες, αντλίες, εξοπλισμό εκτέλεσης SPT) για την εκτέλεση γεωτρήσεων και την λήψη εδαφικών ή/και βραχωδών δειγμάτων σε ξηρά και θάλασσα

Read More
ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Το γραφείο έχει την δυνατότητα εκτέλεσης γεωλογικών ερευνών και εκπόνησης γεωλογικών μελετών στα εξής αντικείμενα:Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας επεκτάσεων σχεδίων πόλεων Γεωλογικές μελέτες οδοποιίας, πρανών ορυγμάτων, κλπΤο γραφείο έχει την δυνατότητα εκτέλεσης γεωλογικών ερευνών και εκπόνησης γεωλογικών μελετών στα εξής αντικείμενα:Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας επεκτάσεων σχεδίων πόλεων Γεωλογικές μελέτες οδοποιίας, πρανών ορυγμάτων, κλπ

Read More
ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Το γραφείο διαθέτει ιδιόκτητο εξοπλισμό γεωφυσικών οργάνων (γεωραντάρ, γεωηλεκτρικό τομογράφο, σεισμογράφο κ.α.) για την εκτέλεση ειδικών γεωφυσικών ερευνών, καθώς και το αντίστοιχο λογισμικό επεξεργασίας των αποτελεσμάτων ερευνών.Μπορούν να εκπονηθούν ενδεικτικά οι παρακάτω εργασίες – μελέτες :

Read More
ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το εργαστήριό μας είναι εγκατεστημένο σε ιδιόκτητο χώρο. Εκτελούνται όλες οι δοκιμές εδαφομηχανικής – βραχομηχανικής, καθώς επίσης και δοκιμές ποιοτικού ελέγχου. Το εργαστήριο διαθέτει άδεια λειτουργίας από το ΚΕΔΕ (Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής).

Read More
ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Εξοπλισμός επιτόπου δοκιμών εδαφομηχανικής (φόρτιση πλάκας, CBR, έλεγχος επιτόπου πυκνότητας) Εξοπλισμός επιτόπου δοκιμών βραχομηχανικής (Δοκιμή πλάκας, επιτόπου διάτμηση μικρών & μεγάλων δειγμάτων, κρουσίμετρο) Υπηρεσίες Συμβούλου κατά την κατασκευή γεωτεχνικών έργων Ποιοτικοί έλεγχοι εδαφών, αδρανών και σκυροδέματος Έρευνες και ποιοτικοί έλεγχοι καταλληλότητας υλικών κατασκευής

Read More
ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Το γραφείο ΓΕΩΜΕΤΡΗΣΗ διαθέτει πολυετή (υπερδεκαετή) εμπειρία με εξειδικευμένο προσωπικό και ιδιόκτητο εργαστήριο και εξοπλισμό εκτέλεσης προσεισμικών ελέγχων κτιρίων (με βάση τον αναθεωρημένο ΚΑΝ_ΕΠΕ) απαραίτητο σε αδειοδοτήσεις αυθαιρέτων, αλλά και σε ανακαινίσεις υφισταμένων κτιρίων . ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων) Ι. Με την χρήση μη καταστροφικών μεθόδων: Κρουσίμετρο: (Υπολογισμός αντοχής σκυροδέματος […]

Read More

Enter your keyword