ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το εργαστήριό μας είναι εγκατεστημένο σε ιδιόκτητο χώρο. Εκτελούνται όλες οι δοκιμές εδαφομηχανικής – βραχομηχανικής, καθώς επίσης και δοκιμές ποιοτικού ελέγχου. Το εργαστήριο διαθέτει άδεια λειτουργίας από το ΚΕΔΕ (Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής).

Read More
ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Εξοπλισμός επιτόπου δοκιμών εδαφομηχανικής (φόρτιση πλάκας, CBR, έλεγχος επιτόπου πυκνότητας) Εξοπλισμός επιτόπου δοκιμών βραχομηχανικής (Δοκιμή πλάκας, επιτόπου διάτμηση μικρών & μεγάλων δειγμάτων, κρουσίμετρο) Υπηρεσίες Συμβούλου κατά την κατασκευή γεωτεχνικών έργων Ποιοτικοί έλεγχοι εδαφών, αδρανών και σκυροδέματος Έρευνες και ποιοτικοί έλεγχοι καταλληλότητας υλικών κατασκευής

Read More

Enter your keyword