ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Το γραφείο διαθέτει ιδιόκτητο εξοπλισμό γεωφυσικών οργάνων (γεωραντάρ, γεωηλεκτρικό τομογράφο, σεισμογράφο κ.α.) για την εκτέλεση ειδικών γεωφυσικών ερευνών, καθώς και το αντίστοιχο λογισμικό επεξεργασίας των αποτελεσμάτων ερευνών.

Μπορούν να εκπονηθούν ενδεικτικά οι παρακάτω εργασίες – μελέτες :

  • Εντοπισμός και αποτύπωση καρστικών εγκοίλων (κενών)
  • Προσδιορισμός μηχανικών ιδιοτήτων του υπεδάφους, δυναμικών παραμέτρων, κλπ
  • Εντοπισμός και αποτύπωση ρηγμάτων, πάχους αποσαθρωμένων ζωνών ή μαλακών εδαφικών στρώσεων
  • Μέτρηση ηλεκτρικής αντίστασης ειδικά σε υποσταθμούς και συνοδά έργα ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων (Φωτοβολταϊκά πάρκα, Αιολικά πάρκα, κλπ)
  • Επιβεβαίωση στρωματογραφίας

Οι κύριες προτεινόμενες μέθοδοι διερεύνησης είναι:

Σεισμική μέθοδος: Multichannel Analysis of Surface Waves, MASW

 

Ηλεκτρομαγνητική μέθοδος: Ground penetration radar, GPR

 

Ηλεκτρική μέθοδος: Electrical Resistivity Tomography, ERT

Enter your keyword