ΓΕΩΜΕΤΡΗΣΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
Α/Α ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Ημερομηνία Περαίωσης
1 GEOPHYSICAL INVESTIGATION AT A STORAGE AREA WEST OF KARYSTOS REGION ENEL S.A. 2019
2 GEOPHYSICAL INVESTIGATION AT LANDSLIDE AREA AT THE ACCESS ROAD SPILIA WINDPARK CANTREVA S.A. 2018
3 GEOPHYSICAL INVESTIGATION FOR THE FOUNDATION OF WINDTURBINE AT SP13 BASE OF SPHLIA WINDPARK IN KARYSTOS REGION CANTREVA S.A. 2018
4 GEOPHYSICAL INVESTIGATION FOR THE FOUNDATION OF WINDTURBINE AT PLT 1 , 2 3, 4 & 5 BASE OF PLATANOS WINDPARK IN KARYSTOS REGION CANTREVA S.A. 2018
5 ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ Α/Γ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 1.5 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΛΙΟΥΤΣΑ” Τ.Κ. ΖΑΡΑΚΩΝ Δ.Ε. ΔΥΣΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ «ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΑ & ΣΙΑ – ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΩΝ Ο.Ε.» 2017
6 ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΕΙΣ ΒΡΥΣΕΣ ΛΑΚΩΜΑΤΑ(ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ) ΑΤΕΝΕΙΑ 2017
7

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑ ΕΛΠΕ ΘΕΣ/ΚΗΣ

(ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ-ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ)

ΦΩΤΙΑΔΗΣ 2017
8

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

(ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ)

ΑΤΕΝΕΙΑ 2017
9

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

(ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ)

ΑΤΕΝΕΙΑ 2017
10

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΥΝΟ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

(ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ)

ΚΑΔΜΟΣ 2017
11

GEOPHYSICAL INVESTIGATIONS OF

THE SEA BOTTOM ON THE SITE OF PORTO ROMANO BAY, ALBANIA

Δ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ 2016
12 ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ Α/Γ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 3.3 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΒΕΛΑΣΜΑ” Τ.Κ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ Δ.Ε. ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ «ΣΤΕΦΑΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 2016
13

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

(ΣΕΙΣΜΙΚΑ-ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ)

ΕΔΑΦΟΣ 2016
14

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΙΛΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΛΗΜΝΟΥ

(ΣΕΙΣΜΙΚΑ-ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ)

ΕΔΑΦΟΣ 2016
15

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΤΩΝ ΜΥΤΗΛΗΝΗΣ

(ΣΕΙΣΜΙΚΑ-ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ)

ΕΔΑΦΟΣ 2016
16

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

(ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ)

ΕΔΑΦΟΣ 2016
17

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΞΕΡΑΚΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

(ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ)

ΕΔΑΦΟΣ 2016
18

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΜΟΥ ΣΟΥΔΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

(ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ-SIDE SCAN SONAR-SUB BOTTOM PROFILER)

Δ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ 2016
19 ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ Α/Γ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 4.6 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΣΤΑΜΑΤΑΣ” Τ.Κ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ Δ.Ε. ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ «ΣΤΕΦΑΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 2015
20

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

(ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ)

ΤΕΡΝΑ 2014
21 ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ Α/Γ ΑΣΠΗΕ ΣΤΕΝΟΛΑΚΟΣ 21,0 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΣΤΕΝΟΛΑΚΟΣ” ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε.» 2014
22 ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ Α/Γ ΑΣΠΗΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε.» 2014
23 ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ Α/Γ ΑΣΠΗΕ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ 12 ΜW ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΥΝΟ – ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ «PROTERGIA Α.Ε.»

2014

 

24 ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΝORENGA ΣΤΗΝ ΤΑΝΖΑΝΙΑ (ΣΕΙΣΜΙΚΑ-ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ) ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ 2014
25 ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ BOREGA ΣΤΗΝ ΚΕΝΥΑ (ΣΕΙΣΜΙΚΑ-ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ) ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ 2014
26 ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2013
27 ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 2013
28 ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 2013
29 ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΛΚΥΟΝ (ΣΕΙΣΜΙΚΑ-ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ) ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2012
30 ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΣΠΗΕ 24 MW ΣΤΟ ΕΛΑΦΟΚΛΗΣΣΙ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ» «ΑΡΧΡΑΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.», 2012
31 ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓ ΚΗΡΥΚΟ Δ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 2012
32 ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ) ΔΕΗ-ΑΔΜΥΕ 2012
33 ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΣΕΙΣΜΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) ΔΕΗ 2012
34

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΛΠ

(SIDE SCAN SONAR-SUB BOTTOM PROFILER)

ΠΑΝΓΑΙΑ 2010
35

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

(ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ)

ΑΙΟΛΙΚΑ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ 2010
36 ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΣΕΙΣΜΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) ΡΟΥΣΣΟΣ 2010
37 ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ) ΣΗΜΑ 2009
38 ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΤΙΡΙΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΣΕΙΣΜΙΚΑ-ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ) ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 2009
39 ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ) ΓΕΩΠΕΡ 2009
40 ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟΝ ΚΕΡΑΜΙΚΟ (ΣΕΙΣΜΙΚΑ-ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ) ΜΕΤΚΑ 2009
41 ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΘΕΣ/ΚΗ (ΣΕΙΣΜΙΚΑ-ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ) ΠΑΝΓΑΙΑ 2008
42 ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ (ΣΕΙΣΜΙΚΑ-ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ) STΑND 2008
43 ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ-ΓΚΑΡΑΖ (ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ) ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ 2008
44

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ ΘΙΣΒΗΣ

(ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ)

ΚΤΙΣΤΩΡ 2008
45

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ

(ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ)

ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ 2008
46 ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΙΣΒΗ (ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ) ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ 2008
47 ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΕΡΒΕΝΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΟΣΕ ΟΣΕ 2008
48

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

(ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ)

ΑΚΡΟΠΟΛ-ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ 2007
49 ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΙΣΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΟΣΕ ΟΣΕ 2007
50

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΝΟΗΣ – ΘΗΒΑΣ (ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΕ ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ)

 

ΤΕΡΝΑ 2006
51

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΣΤΗΝ ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2006
52

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΣΕΣ ΧΑΝΙΩΝ.

 

ΔΕΗ 2005
53

ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΠΕΙΡΟ & ΠΑΡΑΠΕΙΡΟ (ΦΡΑΓΜΑΤΑ)

 

ΕΔΑΦΟΣ 2003
54

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ‘’ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΡΕΣΠΑΣ’’

 

ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ 2003
55 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΚΤΩΡ 2002
56

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ (ΑΠΟ ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ)

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2000
57 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ – ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΣΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ

ΣΤ ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

 

1995
58

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ

(ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ)

ΕΚΠΑ 1994
59 ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ 1993
60 ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘMΟΥΣ ΣΥΝΤΑΓMΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΟΛΥMΠΙΑΚΟΥ ΜΕΤΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΤΕΡ 1993
61

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΒΟΥΣΗ, ΝΟΤΙΑ ΚΡΗΤΗ

(ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ MINESOTA 1987

Enter your keyword