ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Το γραφείο ΓΕΩΜΕΤΡΗΣΗ διαθέτει πολυετή (υπερδεκαετή) εμπειρία με εξειδικευμένο προσωπικό και ιδιόκτητο εργαστήριο και εξοπλισμό εκτέλεσης προσεισμικών ελέγχων κτιρίων (με βάση τον αναθεωρημένο ΚΑΝ_ΕΠΕ) απαραίτητο σε αδειοδοτήσεις αυθαιρέτων, αλλά και σε ανακαινίσεις υφισταμένων κτιρίων . ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων) Ι. Με την χρήση μη καταστροφικών μεθόδων: Κρουσίμετρο: (Υπολογισμός αντοχής σκυροδέματος […]

Read More

Enter your keyword