ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Το γραφείο έχει την δυνατότητα εκτέλεσης γεωλογικών ερευνών και εκπόνησης γεωλογικών μελετών στα εξής αντικείμενα:

Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας επεκτάσεων σχεδίων πόλεων

Γεωλογικές μελέτες οδοποιίας, πρανών ορυγμάτων, κλπ

Ειδικές γεωλογικές μελέτες αντιμετώπισης φαινόμενων (κατολισθήσεων, καθιζήσεων) στην κατασκευή τεχνικών έργων (αιολικών πάρκων, κλπ.)

Enter your keyword