ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

  • Εξοπλισμός επιτόπου δοκιμών εδαφομηχανικής (φόρτιση πλάκας, CBR, έλεγχος επιτόπου πυκνότητας)
  • Εξοπλισμός επιτόπου δοκιμών βραχομηχανικής (Δοκιμή πλάκας, επιτόπου διάτμηση μικρών & μεγάλων δειγμάτων, κρουσίμετρο)
  • Υπηρεσίες Συμβούλου κατά την κατασκευή γεωτεχνικών έργων
  • Ποιοτικοί έλεγχοι εδαφών, αδρανών και σκυροδέματος
  • Έρευνες και ποιοτικοί έλεγχοι καταλληλότητας υλικών κατασκευής

Enter your keyword