ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Το γραφείο ΓΕΩΜΕΤΡΗΣΗ διαθέτει ιδιόκτητα γεωτρητικά συγκροτήματα, πλήρως εξοπλισμένα (καροταρίες, κοπτικά, στελέχη, σωλήνες, ειδικούς δειγματολήπτες, αντλίες, εξοπλισμό εκτέλεσης SPT) για την εκτέλεση γεωτρήσεων και την λήψη εδαφικών ή/και βραχωδών δειγμάτων σε ξηρά και θάλασσαΤο γραφείο ΓΕΩΜΕΤΡΗΣΗ διαθέτει ιδιόκτητα γεωτρητικά συγκροτήματα, πλήρως εξοπλισμένα (καροταρίες, κοπτικά, στελέχη, σωλήνες, ειδικούς δειγματολήπτες, αντλίες, εξοπλισμό εκτέλεσης SPT) για την εκτέλεση γεωτρήσεων και την λήψη εδαφικών ή/και βραχωδών δειγμάτων σε ξηρά και θάλασσα

Read More
ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Το γραφείο έχει την δυνατότητα εκτέλεσης γεωλογικών ερευνών και εκπόνησης γεωλογικών μελετών στα εξής αντικείμενα:Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας επεκτάσεων σχεδίων πόλεων Γεωλογικές μελέτες οδοποιίας, πρανών ορυγμάτων, κλπΤο γραφείο έχει την δυνατότητα εκτέλεσης γεωλογικών ερευνών και εκπόνησης γεωλογικών μελετών στα εξής αντικείμενα:Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας επεκτάσεων σχεδίων πόλεων Γεωλογικές μελέτες οδοποιίας, πρανών ορυγμάτων, κλπ

Read More
ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Το γραφείο διαθέτει ιδιόκτητο εξοπλισμό γεωφυσικών οργάνων (γεωραντάρ, γεωηλεκτρικό τομογράφο, σεισμογράφο κ.α.) για την εκτέλεση ειδικών γεωφυσικών ερευνών, καθώς και το αντίστοιχο λογισμικό επεξεργασίας των αποτελεσμάτων ερευνών.Μπορούν να εκπονηθούν ενδεικτικά οι παρακάτω εργασίες – μελέτες :

Read More

Enter your keyword